Converting

Chiasa disposa de sistemes de rebobinatge i de tall, en fred, calent i ultrassò, per amplades fins a 2000 mm.

Depenent de la composició i els acabats del teixit, escollim el sistema de tall més oportú i adient per aconseguir un article final que s’ajusti a les necessitats i demandes del client, mantenint sempre els paràmetres de professionalitat i qualitat que caracteritzen Chiasa.

Amb aquest servei, Chiasa pretén posar en disposició dels clients tot tipus de presentacions en els teixits resinats i no resinats.

  • Tall en calent
  • Tall en fred
  • Tall en fred
  • Tall amb ultrasò