Etiquetatge Industrial

Chiasa ofereix als professionals de la construcció i de l’automoció solucions compromeses amb alts estàndards de qualitat i sostenibilitat.

Pel sector de la construcció, Chiasa disposa de sistemes per a l’etiquetatge de productes ferris i de formigó, com les bigues. Normalment són usats com a etiquetatge de seguretat.

Pel sector de l’automoció, Chiasa ofereix un autoadhesiu amb film de polipropilè utilitzat per a l’etiquetatge dels pneumàtics, on  són necessaris articles adapables en superfícies rugoses i adherents en cautxú, PVC o altres materials.

  • Article TYS1260B065
  • Adhesiu per metall
  • Article COS1261B065